Định giá cổ phiếu

BNA- Khuyến nghị mua

BNA – Báo cáo khuyến nghị đầu tư

Cập nhật khuyến nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA). Kết thúc quý 4/2021, BNA ghi nhận doanh thu thuần gần 221 tỷ đồng và lãi ròng gần 14 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp của doanh nghiệp cũng cải thiện đáng kể từ 11% lên 21%, nhờ...

Tổng quan thị trường

Facebook

Gọi ngay
Messenger
Chat Zalo
Tham gia ROOM
Đăng ký ủy thác đầu tư