Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là gì

[Phần 2] – Bài 1: Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản trong chứng khoán là một trong hai trường phái phân tích phổ biến và hiệu quả, được nhiều nhà đầu tư (NĐT) lựa chọn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều NĐT chưa hiểu rõ về công cụ phân tích này. Vậy phân tích cơ bản là gì? Các công cụ phân tích cơ bản sử dụng. Bài viết...

Tổng quan thị trường

Facebook