Tư vấn cổ phần hóa

Cổ phần hóa là biện pháp sắp xếp lại, thay đổi bản chất của khối doanh nghiệp nhà nước thông qua việc hình thành doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, bên cạnh đó cũng tăng tính minh bạch, công khai trong hoạt động kinh doanh.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong hỗ trợ cổ phần hóa doanh nghiệp và tổng công ty lớn của nhà nước, Sapphire Capital tự hào mang đến dịch vụ tư vấn cổ phần hóa tốt nhất, cam kết giúp doanh nghiệp chuyển đổi thuận tiện và nhanh chóng nhất. 

Dịch vụ Sapphire Capital cung cấp gồm:

  • Tư vấn xây dựng chiến lược cổ phần hóa.
  • Định giá doanh nghiệp.
  • Thiết lập phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.
  • Tư vấn đấu giá lần đầu ra đại chúng.
  • Tư vấn tìm kiếm các đối tác chiến lược.
  • Tư vấn sau giai đoạn cổ phần hóa.

Nhiều doanh nghiệp TNHH (trách nhiệm hữu hạn) thuộc khối doanh nghiệp tư nhân cũng đang có nhu cầu đổi mới mô hình kinh doanh sang cổ phần. Đây là cách giúp doanh nghiệp sử dụng tối ưu lợi thế về huy động vốn và quản trị.

Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cổ phần hóa