Tư vấn lưu ký cổ phiếu

Với công nghệ hiện đại, Sapphire Capital giúp khách hàng lưu ký nhanh chóng và thuận lợi. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý cũng như theo dõi chứng khoán chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch chính xác, hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.

Các bước công việc thực hiện:

  • Tư vấn đăng ký và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (mã chứng khoán).
  • Tiếp nhận các hồ sơ lưu ký của khách hàng.
  • Lập, gửi hồ sơ lưu ký chứng khoán ghi sổ của khách hàng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán.
  • Mở tài khoản hạch toán và giao dịch chứng khoán vào tài khoản khách hàng.
Tư vấn đăng ký và lưu ký chứng khoán
Tư vấn đăng ký và lưu ký chứng khoán