Tư vấn mua bán sáp nhập M&A

Hoạt động mua – bán – sáp nhập (M&A) là công cụ phổ biến của doanh nghiệp trong/ngoài nước, với mục đích thực hiện các chiến lược phát triển và mở rộng thị trường.

Nghiệp vụ M&A đòi hỏi nhân lực thực hiện phải có trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn trong xử lý những vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến pháp lý, cũng như nhu cầu của các bên doanh nghiệp để thực hiện các thương vụ thành công.

Với bề dày kinh nghiệm, Sapphire Capital hội tụ đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính am hiểu thị trường và làm việc chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng chiến lược M&A hiệu quả và phù hợp nhất.

Việc mua – bán – sáp nhập doanh nghiệp kết hợp giữa nhiều doanh nghiệp với nhau, nhằm đạt mục tiêu: Đa dạng hóa trong loại hình kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường, tập trung nguồn lực, nâng cao vị thế cạnh tranh, tận dụng thế mạnh của nhau, giảm thiểu rủi ro…

Tư vấn mua – Bán – Sáp nhập các doanh nghiệp
Tư vấn mua – Bán – Sáp nhập các doanh nghiệp

Sapphire Capital là cầu nối cho tiến trình thực hiện mua – bán – sáp nhập doanh nghiệp thông qua quá trình:

Phân tích, đánh giá, giảm thiểu chi phí không cần thiết, định giá mua – bán phù hợp với doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn mua – Bán – Sáp nhập các doanh nghiệp gồm các bước:

  • Khảo sát hoạt động tài chính của công ty muốn mua – bán – sáp nhập.
  • Phân tích, đánh giá mục tiêu kinh doanh của công ty, đồng thời lên kế hoạch M&A.
  • Đánh giá, phân tích và cân đối rủi ro giữa lợi ích đạt được cũng như những rủi ro có thể, lập phương án tái cấu trúc trước khi M&A.
  • Tìm kiếm công ty mục tiêu, tiến hành tiếp xúc và đánh giá bước đầu.
  • Thực hiện thương thảo, định giá doanh nghiệp.
  • Xác lập nguồn tài chính cho thương vụ.
  • Thực hiện M&A công khai theo luật và thông báo thông tin cho các bên liên quan.
  • Thực hiện hỗ trợ thủ tục tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán cho việc mua – bán – sáp nhập.
  • Kết thúc thương vụ, lên báo cáo đánh giá, công bố thông tin.