Tư vấn phát hành cổ phiếu huy động vốn

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, Sapphire Capital đã thành công không chỉ trong việc tư vấn phát hành cổ phiếu huy động vốn và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, mà trong cả phát hành cổ phiếu tăng vốn hay điều chỉnh cơ cấu vốn,… cho nhiều doanh nghiệp.

Thực hiện các hợp đồng tư vấn phát hành, Sapphire Capital cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ:

  • Tư vấn tài chính và tái cấu trúc vốn doanh nghiệp.
  • Xác định quy mô vốn huy động tối ưu.
  • Xác định giá trị doanh nghiệp.
  • Định giá cổ phiếu phát hành.
  • Lập hồ sơ xin phép phát hành.
  • Thực hiện phát hành chứng khoán theo hình thức đấu giá và/hoặc bảo lãnh phát hành.
  • Hỗ trợ phân phối cổ phiếu cho cổ đông.
Tư vấn phát hành cổ phiếu huy động vốn
Tư vấn phát hành cổ phiếu huy động vốn

Sau khi hoàn thành việc xây dựng phương án kinh doanh, doanh nghiệp cần có một sự đảm bảo chắc chắn về sự thành công của đợt phát hành chứng khoán huy động vốn thực hiện dự án đó.

Sapphire Capital với đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính sẽ giúp khách hàng xây dựng một phương án khả thi nhất và có thể đảm bảo cho sự thành công của đợt huy động vốn thông qua cam kết bảo lãnh phát hành chứng khoán.