Tư vấn phát hành trái phiếu

Trái phiếu đóng vai trò như công cụ nợ, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn với chi phí thấp hơn so với vay lãi ngân hàng. Doanh nghiệp cần lên kế hoạch trả gốc và lãi của khoản nợ một cách hợp lý và khoa học, đảm bảo thực hiện đúng theo cam kết với người sở hữu trái phiếu. 

Phát hành trái phiếu tạo “đòn bẩy” giúp doanh nghiệp thực hiện được các dự án tốt và tỷ suất sinh lời cao, đặc biệt là trong điều kiện thị trường không thuận lợi. Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu của Sapphire Capital giúp doanh nghiệp tiếp cận với kênh huy động vốn mới, huy động nguồn vốn lớn và kỳ hạn dài, phù hợp với các kế hoạch đầu tư mở rộng trong sản xuất, dự án đầu tư phát triển trung và dài hạn trong tương lai của doanh nghiệp.

Dịch vụ được Sapphire Capital cung cấp gồm:

 • Tư vấn xác lập thông tin người mua.
 • Tư vấn bảo lãnh trong phát hành trái phiếu.
 • Đại lý phát hành trái phiếu.
 • Đại lý đăng ký lưu ký.
 • Đại lý thanh toán trái phiếu.
 • Đại lý quản lý tài sản bảo lãnh cho trái phiếu.
 • Đại lý quản lý, giữ tài khoản trái phiếu; tài khoản dự phòng trả nợ.
Tư vấn phát hành trái phiếu
Tư vấn phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích sau khi phát hành trái phiếu:

 • Tiếp cận kênh huy động vốn mới hiệu quả.
 • Mở rộng uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp trên thị trường.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình huy động vốn vào lần tiếp theo.
 • Phát hành trái phiếu không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát và sở hữu doanh nghiệp.

Dịch vụ của Sapphire Capital giúp doanh nghiệp:

 • Huy động một lượng vốn lớn với kỳ hạn phát hành dài (từ 3 năm trở lên).
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho đợt phát hành.
 • Chi phí vốn hợp lý (lãi suất coupon thường theo mức lãi suất trên thị trường, đảm bảo tính phù hợp giữa nhu cầu của nhà đầu tư và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp).

Lợi thế của Sapphire Capital:

 • Có kinh nghiệm và uy tín trong huy động vốn trung và dài hạn.
 • Thiết lập nền tảng nhà đầu tư rộng lớn là tổ chức, các định chế tài chính trong/ngoài nước